Về chúng tôi

about techallee

Chúng tôi là ai?

Lập trình viên, nhiếp ảnh gia, thiết kế viên hay chuyên viên marketing? Chúng tối là tất cả bọn họ. Mọi hoạt động của chúng tôi hướng tới mục đích cuổi cùng là con người cũng như ích lợi xã hội. Chúng tôi là Techallee.

intelligent solution

Thành viên

Chu Duc Duy

Trượt để làm quen

Chu, Đức Duy

Lập trình viên, đồng sáng lập

May mắn là kết quả của một chuỗi các phản ứng, mà trong đó chất xúc tác chính là những nỗ lực của bản thân.

Chu Đức Duy

Tran Phuong Dong

Trượt để làm quen

Trần, Phương Đông

Thiết kế viên, đồng sáng lập

Everything doesn't need to be exactly identical.

Simone Post

Do Thu Thuy

Trượt để làm quen

Đỗ, Thu Thủy

UX/UI Tester, thông dịch viên

Cũng như nhiều trang web khác, chúng tôi sử dụng công nghệ trên trang web của chúng tôi để thu thập thông tin nhằm giúp chúng tôi nâng cao trải nghiệm của bạn và các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi. Các cookie mà chúng tôi sử dụng tại Techallee cho phép trang web của chúng tôi hoạt động hiệu quả và giúp chúng tôi biết được thông tin và quảng cáo nào là hữu ích nhất đối với người truy cập.
Vui lòng đọc Chính sách quyền riêng tư để biết thêm thông tin chi tiết